6970984006,6981569852 Πολυζωίδη 14, Αλεξανδρούπολη